Geachte dokter,

Mijn naam is Jo Janssens en ik ben werkzaam als zelfstandig diëtiste – voedings- en dieetkundige.

De bedoeling is om, na een grondige voedingsanamnese, voor elke patiënt een vrij eenvoudig en soepel
(di)eetschema op te stellen, aangepast aan de individuele behoeften van de patiënt. Vooral de begeleiding en de structurele verbetering van de voedingspatronen krijgen hierbij speciale aandacht.

Een teruggave van de mutualiteit is enkel mogelijk indien de patiënt van u een voorschrift ontvangt. Ik zou het dan ook erg op prijs stellen uw patiënten met een voorschrift te mogen ontvangen.
Naar aanleiding van uw verwijzing kan ik, indien u dat wenst, u op de hoogte houden van de resultaten

Om praktische redenen werk ik bij voorkeur op afspraak. Op die manier kan de tijd optimaal worden benut.
Ik hoop u hiermee te hebben ingelicht, ik dank u alvast voor de vruchtbare samenwerking. Uw patiënten zijn alvast van harte welkom.

Met de meeste hoogachting,

Jo Janssens

info@foodandhealth.be
T: 0475/ 854510