Consultatieprijzen:

Als erkende diëtiste tracht ik de tarieven die voorgeschreven worden door de Vlaamse Beroepsvereniging voor Voedingsdeskundigen en Diëtisten te hanteren.

Terugbetaling door de mutualiteit

Verschillende mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor consultaties bij een erkende diëtiste. Elke mutualiteit heeft hiervoor andere voorwaarden die regionaal kunnen verschillen en regelmatig kunnen wijzigen. Het is daarom belangrijk om bij uw eigen plaatselijke mutualiteit te informeren voor tussenkomst in voedings- en dieetadvies.

Indien u een diabetespas bezit en een verwijzing van een arts heeft, geeft het RIZIV recht op een terugbetaling van 2 consultaties van 30 minuten per jaar. Meer informatie hieromtrent vindt u op http://www.diabetes.be/4/diabeteszorg.aspx.

Wanneer u aangesloten bent bij een zorgtraject en een verwijzing van de arts heeft, is er een jaarlijkse tussenkomst van het RIZIV voor 2 consultaties van 30 minuten. Meer informatie hierover kan u vinden op http://www.zorgtraject.be/NL/index.asp.